Reinder van der Woude (oktober 2011)

Reinder van der Woude woedt als een kleurrijke storm. Zijn werk dwarrelt, springt, spettert en spreekt. Hij combineert afbeeldingen van zuidelijke landschappen, politici, aantrekkelijke vrouwen, zakenlieden en andere wereldburgers, objecten, woorden of gewoon vlekken en verfstreken.
Reinder van der Woude begon als kunstenaar aan het eind van de zeventiger jaren. Sinds die tijd exposeerde hij in vele galeries, musea en andere locaties. Veel kranten en tijdschriften publiceerden zijn werk of wijdden er artikelen aan. Zijn werk bevindt zich in diverse openbare, bedrijfs- en particuliere collecties.