MVO

Voor een kleinschalig ontwerpbureau als Puntspatie [bno] is certificering vooralsnog een brug te ver. Toch proberen wij op onze eigen manier invulling te geven aan uitgangspunten van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Onze bijdrage aan het evenwicht tussen de drie elementen people, planet en profit bestaat in bewuste aandacht en zorg voor elk van deze pijlers.

 

People

Puntspatie biedt kunstenaars de mogelijkheid hun werk te exposeren in de Plantage Etalage: de expositieruimte is 24/7 te bezichtigen. Sinds de start eind 2006 hebben zo’n 40 kunstenaars in 60 exposities werk laten zien. De opvallende etalages ontlokken dagelijks uiteenlopende reacties van buurtbewoners en voorbijgangers. De verbeelding zet mensen aan tot reflectie over zichzelf en de wereld om hen heen.

 

Planet

Puntspatie houdt in zijn bedrijfsvoering bewust rekening met milieueffecten. Papier- en materiaalkeuze staan aan de basis van een duurzaam grafisch ontwerp. Maar ook het efficiënt gebruik van drukvellen, groene stroom en samenwerking met drukkers die de vereiste milieucertificaten (o.a. ISO 14001 en FSC-keurmerk) voeren. Denk daarnaast aan groene hosting, duurzaam bankieren en de inzet van fietskoeriers of – verder weg – Valid Express.

 

Profit

Puntspatie ondersteunt sinds 2003 op structurele wijze ontwikkelingsorganisatie Hivos. Een vast percentage van de omzet komt ten goede aan de programma’s kunst & cultuur en financiële dienstverlening & bedrijfsontwikkeling.

 

Kunst & Cultuur
Kunst en cultuur zijn wezenlijke vormen van communicatie in ontwikkelingsprocessen. Zonder verbeelding is er geen toekomstperspectief en dus geen uitzicht op verandering. Artistieke kwaliteit, maatschappelijk engagement, toegankelijkheid en vernieuwing zijn criteria voor ondersteuning door Hivos. In beginsel komen alle kunstdisciplines voor financiering in aanmerking: literatuur, film, beeldende kunst en podiumkunsten.

 

Financiële dienstverlening & bedrijfsontwikkeling
Eigen inkomen is voor mensen in ontwikkelingslanden een sleutel tot armoedeverlichting. Een eigen bedrijf levert niet alleen geld op voor de ondernemer, maar zorgt ook voor werkgelegenheid. Helaas is een lening bij een bank voor het opzetten van een eigen bedrijfje voor slechts weinigen weggelegd. Hivos ondersteunt en stimuleert lokale initiatieven door middel van microfinanciering en het stimuleren van eerlijke handel.

Contact

Puntspatie [bno]
Plantage Kerklaan 45/bg
1018 CV Amsterdam
T (020) 468 85 81