Zofia de Ruyter (oktober 2022)

Zie je me, dansend op het randje van m’n wereld? En als ik nog wat verder ga, denk je dat ik eindelijk op zal stijgen? Zelfs al val ik. Waar kan de weg terug nog naar leiden als ik m’n gezicht niet meer kan voelen en de spiegels te klein zijn om te zien wie ik ben?

Do you see me, dancing on the edge of my world? And if I go even further, do you think I’ll ascend at last? Even if I fall. Where could the way back lead to, since I can’t feel my own face and there’s no mirror big enough to see who I am?

Dank aan / Thanks to Mai, Merel, Mathis & Gian