Uxplorer (oktober 2014)

Ontdekkingstochten naar verlaten dorpen, cokesfabrieken, kolenmijnen, fabrieksterreinen, kloosters, gevangenissen, gebouwen, scholen, spoorwegstations, moderne ruïnes etc.
We leggen vast wat bijna volledig in de tijd is verdwenen. De ontdekkingstochten leiden ook naar (industrieel) erfgoed en zelfs in bedrijf zijnde industrieën!
Dikwijls is de toegang verboden. Verboden omdat het privédomein is, of dat de gebouwen in een deplorabele staat verkeren. Binnendringen is niet zonder risico en op eigen risico. We bezoedelen de omgeving niet. We behandelen alles met grote zorg en respect en laten geen sporen achter dan onze voetstappen. Vandalisme keuren we zeer af en vandalen zijn derhalve niet welkom in onze kringen.
Bij de foto’s worden derhalve geen bijzonderheden vermeld over de locatie, dit om te voorkomen dat vandalen en dieven er ook lucht van krijgen.
We schieten plaatjes, maken praatjes en nemen onze herinneringen mee. Via mijn beeldkronieken en reisverhalen van Rein kunt u onze ontdekkingstochten meebeleven op www.uxplorer.eu.