Siobhan Wall (februari 2020)

Siobhan Wall groeide op in het Verenigd Koninkrijk en studeerde Fine Art and Critical Studies aan Central St. Martin’s College of Art and Design. Ze werkte tien jaar als universitair docent aan de Sir John Cass School of Art / London Metropolitan University en doceerde documentaire videoproductie, beeldende kunst, culturele studies en fotografie. Na het behalen van een MA in Visuele Cultuur gaf ze les aan de MA in Musea en Contemporary Curating aan de UCA, Epsom. Sinds haar verhuizing naar Nederland heeft ze gewerkt als kunstenaar, schrijver en curator. Ze richt zich nu vooral op tekenen en produceert intens, intiem werk over de relatie tussen het lichaam en bredere sociale en politieke onzekerheden. Het chapbook Borderless, gepubliceerd in 2019, bevat gedichten over de Brexit van drie expatschrijvers, evenals enkele van haar tekeningen die reageren op hedendaagse politieke evenementen. Ze zal Borderless II publiceren in het voorjaar van 2020, met gedichten van schrijvers Elizabeth Uter en Hannah Behrens. Als activist/kunstenaar probeert ze nieuwe, arresterende manieren te vinden om figuratief werk te maken, dat ons helpt onze reacties op verontrustende mediavertegenwoordigingen van zowel wereldwijd, als lokaal nieuws te begrijpen. Haar limited-edition chapbooks zijn te vinden in Boekie Woekie Amsterdam, Versal events en in The Bookartbookshop, Londen, en bij Puntspatie in februari 2020.

U kunt tot 1 maart 202 ook de tentoonstelling Buro Brexit in Fuse-NDSM Noord bezoeken voor poëzielezingen en tekeningen van Siobhan Wall.

 

Siobhan Wall grew up the UK and studied Fine Art and Critical Studies at Central St Martin’s College of Art and Design. For a decade she worked as a university lecturer at Sir John Cass School of Art/London Metropolitan University, teaching documentary video production, fine art, cultural studies and photography. After getting an MA in Visual Culture she taught on the MA in Museums and Contemporary Curating at the UCA, Epsom. Since moving to The Netherlands she has worked as an artist, writer and curator. She now mainly focuses on drawing, producing intense, intimate work about the relationship between the body and wider social and political uncertainties. The chapbook Borderless, published in 2019, includes poems about Brexit by three expat writers as well as a few of her drawings responding to contemporary political events. She will publish Borderless II in Spring 2020, which will include poems by writers Elizabeth Uter and Hannah Behrens. As an activist/artist she tries to find new, arresting ways to make figurative work which helps us understand our responses to disturbing media representations of both global and local news. Her limited-edition chapbooks can be found at Boekie Woekie Amsterdam, Versal events and at The Bookartbookshop, London – and at Puntspatie during February 2020.

You can also visit the exhibition Buro Brexit at Fuse-NDSM Noord for poetry readings and drawings by Siobhan Wall, also on during February 2020.

Link
siobhanwall.com
Eerdere expo’s van Siobhan Wall.