Natalia Cincunegui (december 2006)

Gevoed door een ‘awareness of being’ of een voortdurend kijken naar de mens en de wereld om mij heen, doe ik een poging gestalte te geven aan een hedendaags epos waarin de mens en zijn zoektocht centraal staan. Figuren die – door harde contouren benadrukt – gebeeldhouwd lijken te zijn en op zichzelf staande beelden worden, vormen de personages van dit epos. Door een seriële herhaling van het motief tracht ik dichter tot de juiste vorm te komen en mijn ideeën te verdiepen. Soms naakt, soms kwetsbaar, verstild en in afwachting dan weer met de heroïek als die van dansers uit een choreografie van P. Bausch of uit een film als Medea van P.P. Pasolini. De serie tekeningen hier tentoongesteld maken deel uit van een project i.s.m. de Franse band Jack the Ripper als documentatiemateriaal voor hun promotiefilm (in opdracht van Canal+).