Liesbeth Limburg (maart 2019)

Sinds de jaren ’70 heb ik twee kunstopleidingen gedaan: etsen en keramiek en in mijn eigen ets- en later keramiek-atelier heb ik jaren gewerkt.
Pas begin 2000 ben ik serieus met schilderen begonnen. Mijn werk berustte voornamelijk op drie pijlers: beelden die te maken hebben met de schokkende realiteit zoals die via de media tot ons komt, landschappen en abstract werk.
Na mijn laatste tentoonstelling in Bologna ben ik me steeds meer gaan toeleggen op abstact werk. Ik werk veel vrijer en de doeken ontstaan intuitiever, het is echter wel een intensief proces waarbij het beeld tijdens het schilderen vaak meerdere malen verandert.

Link
liesbethlimburg.nl
Eerdere expo’s van Liesbeth Limburg