Juul Bögemann (januari 2010)

Met de objecten van Bögemann wordt het thema mens en ruimte nog explicieter weergegeven. Zelf tussen metershoge bakens staan, geeft een concreter gevoel bij de beschouwer. Ook bij de kleine objecten is door materiaalgebruik en combinaties een bijzondere sfeer gecreëerd.