Friso Keuris (februari 2019)

Zomerverblijf Tito
Sinds de jaren ’50 trok Tito (president van Joegoslavië van 1953–1980) zich zomers terug op Brioni, een kleine groep eilanden voor de westkust van Istrië / Kroatië. Dit voormalige zomerverblijf belichaamt in mijn ogen het begin en eind van de Joegoslavische droom, waar Tito heilig in geloofde.
Zijn privéhuizen, die nog dagelijks worden onderhouden, zijn strikt verboden voor publiek. In grote vrijheid heb ik zowel interieur als exterieur kunnen fotograferen en een utopische, idyllische wereld vastgelegd.

“Overleden dierbaren blijven zo oud als het laatste moment dat wij hen gekend hebben. Wij moeten het doen met hun schimmen. Deze huizen zijn in vrijwel dezelfde staat zoals ze door Tito zijn achter gelaten. Het bijzondere is dat alles nog steeds aan te raken is en de tijdsgeest tastbaar. Ik kwam in een tijdscapsule terecht in zeer goede conditie, met hier en daar vormen van erosie en verval.”

Link
frisokeuris.com
Eerdere expo’s van Friso Keuris