Frans Mossou (juni 2008 )

De eerste lichtprenten en lichtobjecten ontstaan in de jaren zestig. Uitgangspunten zijn ruimte, tijd, licht en materie. Het licht wordt als plastisch beeldmiddel teruggedrongen en licht en materie komen polair tegenover elkaar te staan. Hiermee wordt de basis gelegd voor de licht- en schaduwobjecten waarin ruimtelijke aspecten centraal staan en waarbij het licht uitdrukkingsmiddel wordt van ruimte en tijd. De series lichtprenten en lichtobjecten kunnen beschouwd worden als een project waarin ruimte, tijd, licht en materie op directe en concrete wijze tot uitdrukking worden gebracht.