Ellen van Putten (augustus 2018)

Berkenbos (Houtskooltekeningen, 2018). Deze tekeningen werden ‘in situ’ gemaakt op diverse locaties. Ze komen uit een grotere installatie van 10 coulissen en een landscape-tekening zoals deze hier te zien is. De installatie wordt begeleid door een soundscape van zoon Huibie Breeuwer met een stop-motion video van één van de tekeningen. Zo zie en hoor je het berkenbos groeien. In september is deze installatie weer in volle glorie te zien tijdens kunstroute Veldwerk in Wormer.

Link
ellenvanputten.com
Eerdere expo’s van Ellen van Putten