Codex Hortus Conclusus

Sinds 2009 werkt kunstenaar Ton Kruse aan het project Hortus Conclusus. Eén van de werken die in dit project is ontstaan, is een codex – een boek. Geen gewoon boek in de zin van een klassieke bundeling van tekst of afbeeldingen, maar een autonoom, beeldend kunstwerk dat de vorm kreeg van een boek.

Filosoof, emeritus hoofdocent van de afdeling Wijsbegeerte van de Universiteit van Leiden, en auteur dr. Gerard Visser, schreef speciaal voor deze codex de tekst Indachtig de leegte.
In zijn wetenschappelijk werk Gelatenheid, past hij ‘het gemoed’ en ‘het laten’ vanuit de geschriften van Meister Eckhart toe op de hedendaagse cultuur van rationaliteit en beleving. Daarin zag Kruse een boeiende verbinding tussen zijn denken met het project Hortus Conclusus. De leegte die Visser met Eckhart zoekt en waardeert, kon volgens Kruse een relatie aangaan met de lege ruimte in de verbeelding, waar zijn project vanuit vertrok.

De tekst van Gerard Visser vormt met elementen uit eerder werk dat in dit project ontstond en speciaal hiervoor gemaakt nieuw werk, het materiaal voor de vormgeving. Het concept, dat zowel de tekst, het beeldmateriaal als de vormgeving omvat, is de concrete content van de codex. Beeld en tekst, fysieke en grafische vorm werken daarin samen als één kunstwerk.