Fatsoenlijk land. Porgel en Porulan in het verzet

Fatsoenlijk land (geschreven door Loes Gompes) schetst niet alleen een beeld van de werkzaamheden van een verzorgingsgroep, maar zet ook het stereotype beeld recht dat joden in Nederland zich zonder verzet naar de concentratiekampen hebben laten afvoeren.
De PP-groep van Jan Hemelrijk en Bob van Amerongen, beiden ‘half-joods’, bestond voor een aanzienlijk deel uit mensen met een joodse achtergrond, zoals overigens bij meer Amsterdamse verzetsgroepen. Maar liefst twintig procent van de helpers aan joodse onderduikers – aangesloten bij de Vrije Groepen Amsterdam (VGA) – had zelf een joodse achtergrond.
Met Fatsoenlijk land krijgen niet alleen Bob van Amerongen en Jan Hemelrijk de aan­dacht die ze verdienen, maar ook het verzorgingsverzet. Deze vorm van verzet is onderbelicht gebleven in de geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog.