No Balls, No Glory! Twintig jaar pinball in de polder

No Balls, No Glory! – de slogan waarmee de NFV vanaf 1995 leden werft – biedt een selectie van de mooiste flipper­kasten uit de afgelopen twee decennia, ter gelegen­heid van dit boek schitterend gefotografeerd door Danny Schwarz.
Naast de geschiedenis van de NFV beschrijft auteur Jim Jansen in het boek een subcultuur met vele gezichten. Zo is er de postbode uit Muntendam die in 1998 in Las Vegas wereldkampioen flipperen werd, en die een schril ­contrast vormt met de goedlachse bestuursvoorzitter van ABN AMRO Gerrit Zalm – die ook graag een potje flippert. Bij het flipperen maakt het niet uit of je bij een bank werkt, voor de klas staat of de straat veegt, merkt een van de geïnterviewden in het boek terecht op. Achter de kast is iedereen gelijk.