Esomar Celebrating change 65 years

Vormgeving van een jubileumuitgave ter gelegenheid van 65 jaar Esomar. De publicatie bevat, naast een historisch overzicht in beeld, een zevental prikkelende artikelen over market research.

Uitgave
Esomar