Stadswandelingen door Den Haag

ProDemos stippelde zeven thematische routes door Den Haag uit. Zo wandelt de lezer met deze compacte routekaart langs bijvoorbeeld de weg die een wetsontwerp aflegt, of door de geschiedenis van de Grondwet. Zo zijn er ook gidsjes die langs de route van de Gouden Koets voeren, langs de trias politica, de Haagse lobby of de historie van het koningshuis.

Uitgave
ProDemos