Huis voor democratie en rechtsstaat jaarverslag 2010

Het Huis voor democratie en rechtsstaat, tegenwoordig ProDemos, zet zich in voor het vergroten van de betrokkenheid bij onze democratische rechtsstaat en draagt bij aan meer kennis over democratische besluitvorming en inzicht in het belang en de werking van de rechtsstaat bij een breed publiek. ProDemos vergroot het vermogen van burgers om bewust deel te nemen aan democratische besluitvorming. Zo levert ProDemos een bijdrage aan de legitimiteit van democratie en rechtsstaat.

Uitgave
prodemos.nl