Het Haagse Grondwetpad

De stad Den Haag is bekend als het centrum van onze democratie. Maar hoe duidelijk is de rol die verschillende gebouwen hebben in onze constitutionele democratie en waar vinden we deze gebouwen? Om een antwoord te geven op deze vragen, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties i.s.m. ProDemos (voorheen Instituut voor Publiek en Politiek) de wandelgids Het Haagse Grondwetpad ontwikkeld.

Uitgave
ProDemos