Lucassen

Lucassen is een van de belangrijkste hedendaagse Nederlandse kunstenaars. Hij was een van de wegbereiders van de Nieuwe Figuratie (1965–1980). Van meet af aan is Lucassen in zijn werk op zoek naar een balans tussen figuratie en abstractie. Zijn werk beschouwt hij als een persoonlijk systeem om harmonie en orde te scheppen in de chaos van de wereld om hem heen. Hij gebruikt niet alleen figuren en vormen, ook woorden en getallen. Vanaf begin jaren tachtig ontwikkelde zijn stijl zich via abstract symbolisme naar wat hij zelf ziet als een synthesestijl.
In dit boek, verschenen ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag en zijn 50-jarig kunstenaarschap, wordt de ontwikkeling van zijn werk gedurende de laatste tien jaar zichtbaar gemaakt.